Sunday, 4 December 2011

Pembentukkan Kata Majmuk

Bentuk Kata Majmuk
Berdasarkan jenisnya, kata majmuk dipisahkan kepada tiga kelompok:

(i)terdiri daripada rangkaian kata bebas
 1. biru laut
 2. tengah hari
 3. kuning langsat
 4. Perdana Menteri
 5. Duta Besar
 6. Naib Canselor
 7. Ketua Setiausaha Negara
 8. gambar rajah
(ii) berbentuk istilah khusus

 1. model linear
 2. garis pusat
 3. pita suara
 4. kertas kerja
 5. batu kapur
(iii) mendukung maksud kiasan (simpulan bahasa)
 1. kaki ayam
 2. buah hati
 3. bulan madu
 4. tumbuk rusuk
 5. makan angin
(iv) Bentuk yang telah mantap sebagai satu perkataan yang utuh dan dieja sebagai satu perkataan
 1. antarabangsa
 2. beritahu
 3. bumiputera
 4. jawatankuasa
 5. kakitangan
 6. kerjasama
 7. setiausaha
 8. sukarela
 9. suruhanjaya
 10. tandatangan
 11. tanggungjawab
 12. warganegara
 13. pesuruhjaya
 14. suruhanjaya
 15. ( tak ingat??? akan dimasukkan kemudian :P)

Terdapat sejumlah perkataan dalam golongan kata tertentu yang secara lazim dieja bercantum:Kata nama
 1. peribadi
 2. peribahasa
 3. hulubalang
 4. dinihari
 5. perikemanusiaan
Kata adjektif
 1. sukacita
 2. dukacita

Kata sendi nama
 1. kepada
 2. daripada
Kata hubung
 1. apabila
 2. manakala
 3. padahal
 4. darihal
 5. barangkali
 6. kadangkala
 7. apakala
 8. walhal
Kata tanya
 1. bagaimana

Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja
 1. alat-alat tulis
 2. balai-balai raya
 3. suku-suku kata
 4. jirim-jirim organik
 5. Naib-Naib Canselor
 6. Ketua-Ketua Menteri
Satu kecualian: Kata yang melibatkan bentuk yang telah mantap; penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur
 1. pesuruhjaya-pesuruhjaya
 2. warganegara-warganegara
 3. tandatangan-tandatangan
 4. jawatankuasa-jawatankuasa
 5. setiausaha-setiausaha
Pengimbuhan kata majmuk
(i) apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan awalan atau akhiran sahaja, ejaannya tetap terpisah

 1. campur aduk --> bercampur aduk
 2. litar selari --> berlitar selari
 3. ambil alih --> mengambil alih
 4. temu bual --> ditemu bual
 5. daya serap --> daya serapan

(ii) apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan, ejaannya menjadi bercantum
 1. campur aduk --> mencampuradukkan
 2. daya serap --> kedayaserapan
 3. garis pusat --> menggarispusatkan
 4. satu padu --> menyatupadukanurus
 5. niaga --> diurusniagakan
Peringatan: Kata majmuk tidak menggunakan sempang (-), kecuali ketika penggandaan pada kata ganda.

1 comment:

 1. jemput ke blog saya,
  http://permatapendidik.blogspot.com/

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...